Datenschutz

Zgodność z Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Dienstanbieter:

Harmony Energy GmbH
Oberanger 44
80331 München

Vertreten durch: Stefan Tait, Tobias Kriete, Peter Kavanagh, Alex Thornton, James Ritchie Registergericht: Amtsgericht München
Handelsregisternummer: HRB 285076

Kontakt

E-mail: [email protected]

Telefon: +49 89 541 968 60

 1. Prezentacja na stronie internetowej

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

Poniższe dane są tutaj dostępne:

 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • Das Betriebssystem des Nutzers
 • Den Internet-Service-Provider des Nutzers
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina przyjazdu
 • Strony internetowe, z których korzysta system użytkowników naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, które zostały przejęte przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Korzystanie z usługi i wzajemna ochrona zależą wyłącznie od technicznej funkcjonalności witryny. Dane te nie będą w żaden sposób powiązane z danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawy prawne dla przetwarzania danych

Podstawą prawną dla przyszłego zabezpieczenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

 1. Zweck der Datenverarbeitung

Wcześniejsze zabezpieczenie adresu IP za pośrednictwem systemu jest niezbędne, aby umożliwić dostęp do strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być określony na czas trwania sesji.

W tym kontekście leży również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

 1. Czas trwania ubezpieczenia

Dane zostaną usunięte, o ile nie jest to konieczne do usprawnienia działania Zweckes. W przypadku gromadzenia danych w celu wyświetlenia strony internetowej jest to upadek, gdy dana usługa zostanie zakończona.

 1. Szeroki zakres zastosowań i możliwości wykorzystania

Gromadzenie danych na potrzeby wyświetlania strony internetowej oraz ich zapisywanie w plikach dziennika jest niezbędne do korzystania ze strony internetowej. W związku z tym po stronie użytkowników nie ma możliwości uzyskania szerszego dostępu.

III. Ogólne zasady dotyczące danych osobowych

 1. Weryfikacja danych osobowych

Weryfikujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej oraz naszych usług i treści. Weryfikacja danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie, wyłącznie po wyrażeniu woli przez użytkownika. Ausnahme ma miejsce w niektórych przypadkach, w których wcześniejsze wprowadzenie danych osobowych z określonych przyczyn nie jest możliwe, a weryfikacja danych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas przesyłania danych, korzystamy z aktualnego stanu techniki i odpowiedniego protokołu (np. SSL) HTTPS.

 1. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jako podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika przyjmuje się następujące przepisy:

 • W przypadku, gdy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przyjmujemy wolę osoby, której dane dotyczą, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) jako Rechtsgrundlage.
 • Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO jako Rechtsgrundlage. Dotyczy to również Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego przez naszą firmę jest konieczne, należy postępować zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO jako Rechtsgrundlage.
 • Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen naturlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO jako Rechtsgrundlage.
 • Istnieją weryfikacje dotyczące realizacji zgodnych z prawem interesów naszej firmy lub jednego z jej pracowników, które nie naruszają interesów, zasad i swobód pracowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO jako Rechtsgrundlage for die Verarbeitung.
 1. Datenlöschung i Speicherdauer

Skupiamy się na podstawach zarządzania danymi i ich przetwarzaniu. Przekazujemy dane osobowe tylko na taki okres, na jaki jest to konieczne w związku z wprowadzeniem wyżej wymienionego Zwecke lub w związku z obowiązującymi przepisami europejskimi lub krajowymi. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

 1. Kluczowe narzędzia do weryfikacji danych osobowych

Pozyskujemy i weryfikujemy dane osobowe, w szczególności w następujących obszarach:

 • W przypadku otrzymania oferty pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
 • W przypadku nawiązania bezpośredniego kontaktu z nami w innych okolicznościach, w szczególności w przypadku wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail podany na stronie internetowej.

E-Mail-Kontakt

Na naszej stronie internetowej można nawiązać kontakt za pośrednictwem podanych adresów e-mail.

W takim przypadku za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłane są dane osobowe użytkowników.

W tym kontekście nie ma miejsca żadne przetwarzanie danych przez innych użytkowników. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji konwersacji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych, które zostały przesłane w związku z wysłaniem wiadomości e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

 1. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics używa tak zwanych "plików cookie". Są to dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Uzyskane za pomocą plików cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej witryny internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przetwarzane.

Zabezpieczenie plików cookie Google-Analytics odbywa się na podstawie art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie aktywności użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swój Webangebot, jak i swoją działalność.

Firma Google LLC z siedzibą w USA uzyskała certyfikat zgodności z amerykańsko-europejskim porozumieniem w sprawie ochrony danych "Privacy Shield", w ramach którego zapewniono przestrzeganie obowiązujących w UE przepisów dotyczących ochrony danych.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika zostanie przekazany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej przed przekazaniem w USA. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. W imieniu obstawiającego niniejszą witrynę Google będzie korzystał z tych informacji, w celu umożliwienia obstawiającemu korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z obsługą witryny i korzystaniem z Internetu na rzecz obstawiającego witrynę. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może włączyć obsługę plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację swojego oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie może w pełni korzystać z niektórych funkcji witryny. W związku z tym użytkownik nie może gromadzić danych (w tym adresu IP) uzyskanych za pośrednictwem plików cookie i przetwarzać tych danych za pośrednictwem Google, jeśli za pośrednictwem poniższego łącza zweryfikuje i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Możesz zablokować gromadzenie swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie utworzony plik Opt-Out-Cookie, który umożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas późniejszego korzystania z tej witryny: Google Analytics deaktivieren. Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat powiązań z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w sekcji dotyczącej zarządzania danymi Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 1. Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Datenübertragung, Sperre, Löschung und Widerspruch sowie zur Beschwerde

Użytkownik ma prawo do każdorazowego wglądu w swoje dane osobowe uzyskane od nas. Użytkownik ma również prawo do uzyskiwania informacji, pobierania danych, przesyłania danych lub, w zależności od wyżej wymienionego zabezpieczenia danych w celu rozwoju działalności, usuwania swoich danych osobowych. Prosimy o przesłanie danych kontaktowych po zakończeniu procesu zarządzania danymi.

Jeśli dane są przechowywane przez cały czas, dane te muszą być kontrolowane za pomocą pliku Sperrdatei. Mogą one również podlegać usuwaniu danych, o ile nie istnieją żadne ustawowe przepisy dotyczące archiwizacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, przekaż nam swoje dane na żądanie.

Użytkownik może wprowadzić zmiany lub zmienić swoją wolę poprzez odpowiednie powiadomienie nas, co będzie miało wpływ na jego przyszłość.

W przypadku, gdy zabezpieczenie i weryfikacja danych osobowych w celu zapewnienia pionierskiej relacji nie jest konieczne, może to oznaczać, że usunięcie danych osobowych nie będzie miało wpływu na pionierską relację.

Jeśli uważasz, że podczas przetwarzania danych osobowych, o których mowa w DSGVO, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego prawa w ramach odpowiedniego organu nadzorczego. Prawo to może być przestrzegane przez organ zatrudniający w danym kraju związkowym, w jego miejscu pracy lub w zakresie wzajemnych zobowiązań.

W Bayernie jest to właściwa jednostka organizacyjna:

Landesbeauftragter für den Datenschutz
Postfach 22 12 19
80502 München, Niemcy

VII. Zmiana naszej klasyfikacji danych

Zwracamy uwagę na to, że niniejsza procedura zarządzania danymi nie będzie podlegać zmianom, o ile nie będzie ona zawierać aktualnych wymogów prawnych lub zmian w naszych zasadach zarządzania danymi, np. w związku z wprowadzeniem nowych usług. W przypadku nowej sesji użytkownika zostanie wyświetlona nowa konfiguracja danych.

VIII. Fragen zum Datenschutz / Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych lub kontaktujesz się z nami w sprawie innej ochrony danych, wyślij nam wiadomość e-mail na adres [email protected].